۲۲۲جهت اطلاعات بیشتر وهماهنگی های لازم لطفا با شماره های زبر تماس حاصل فرمائید .

۰۹۱۲۵۹۳۸۷۱۹
یاور عبیری
۰۹۱۹۵۵۳۱۷۴۵

www.dinavar.com

ایمیل :

dinavar20@gmail.com

کرمانشاه شهرستان صحنه بخش دینور روستای کرتویج علیا

لینک گوگل مپ روستا

http://maps.google.com/?q=34.601250,47.264891&hl=en&gl=gb