پیشینه بوم گردی

پیشینه بوم گردی : فعالیت های بوم گردی در ایران ابتدا در سالهای نخستین انقلاب توسط اکبر مشکات از هنرمندان بنام با ایجاد پاتوقی برای گرد همایی هنرمندان بنیان گذاشته شد. اکبر مشکات که فیلم هامون بر اساس زندگی ایشان تولید گردید با ایجاد فضای بومی و سنتی به گردهمایی هنرمندان سر شناس اقدام نمود. سالها بعد کیارش اقتصادی کارمند و باستان شناس سازمان میراث فرهنگی و از شاگردان اکبر مشکات با مرمت روستای میمند کرمان رسما فعالیت های بومگردی را آغاز نمود. مرمت “خانه نقلی” در کاشان توسط کیارش اقتصادی و سپس واگذاری آن به اکبر رضوانیان ، مرمت “قلعه آتشونی “در روستای گرمه توسط مازیار آل داود ، همزمان فعالیت های “خانه گلی” در چلاسر توسط فرزین ملکی ، فعالیت های “کلبه آقامیر” در پاسارگاد توسط آقامیر میری ،”بارانداز طباطبائی “توسط سید هاشم طباطبایی در روستای مصر وفرحزاد ،”پاسگان “سعید ابراهیمی در قم ، “نور خونه” منیر تقدیسی در سمنان ،”ترگل انوری نژاد” در شمال کشور ،حمید غنی در عشایر قشقائی اعضای خوشه سار و هسته مرکزی اقامتگاههای بوم گردی در سال ۱۳۸۸ شکل گرفت . توسعه پایدار ، احیا ارزشهای بومی و حفظ محیط زیست و فعالیت حول محور فرهنگ و هنر اساس و بنیان فعالیت خوشه سار می باشد.
تجربیات این گروه توسط اشکان بروج استاندارد سازی شد ایده پردازیهای آرش نور آقایی با همکاری و مساعدت کمیته ملی طبیعت گردی و پیگیری های پورنگ پور حسینی سرفصل جدیدی از استاندارد اقامتی به فضاهای اقامتی کشور بنام اقامتگاه بوم گردی اضافه گردید و مصوبه دولت در سال ۹۲ رسماً اقامتگاه بوم گردی فضای برای مهمان پذیری از گردشگران اختصاص یافت
تعریف اقامتگاه بوم گردی: خانه های که در فضاهای شهری ، روستائی و عشایری با معماری سنتی با مصالح بومی مرمت و یا ایجاد می گردد. فعالیت این اقامتگاه ها بر محور فرهنگ با هدف احیاء ارزشهای بومی و حفظ محیط زیست بر دو رکن ایجاد اشتغال برای جوامع محلی و صیانت از تنوع زیستی انجام می گیرد. اهداف بوم گردی احیا ارزش های بومی حفظ محیط زیست ایجاد اشتغال احیا فرهنگ بومی توسعه و ترویج صنعت گردشگری

پاسخ دهید