نخستین جلسه اعضای هیئت مدیره جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور با دکتر تیموری معاونت گردشگری کشور

بنام خداوند کار آفرین
خداوند زیست بوم و زمین
سی مهرماه یک هزاروسیصد و نودو هفت خورشیدی پس از یک دهه تکاپوی شبانه روزی جامعه حرفه ای بوم گردی کشور که زین پس “جامعه بوم گردی کشور ” خوانده می شود. بصورت رسمی دارای تشکل حرفه ای گردید و اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء و مبتنی بر علایق و تواناییهای فردی ، همچنین دانش علمی و تجربی افراد تعیین سمت گردیدند .
۱ – مازیار آل داوود (رئیس هیات مدیره جامعه بوم گردی )
۲- اکبر رضوانیان (نایب رئیس جامعه بوم گردی)
۳ – صادق کاظمیان (دبیر جامعه بوم گردی و رئیس کمیته آموزش )
۴ – سید هاشم طباطبایی ( خزانه دار جامعه بوم گردی)
۵ – منیر تقدیسی( رئیس کمیته صنایع دستی جامعه بوم گردی)
۶ – امیر میری (رئیس کمیته زیست بوم و توسعه پایدار جامعه بوم گردی)
۷ – فرانگیز عامری ( رئیس کمیته همایش ها و نمایشگاهها جامعه بوم گردی )
۸ – احسان گلشن (بازرس و مشاور جامعه بوم گردی)
۹ – یاورعبیری (بازرس و مشاور جامعه بوم گردی)
انتخاب و طی یک صورت جلسه و دستور العمل به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شدند.
در حاشیه نخستین جلسه هیات مدیره جامعه حرفه ای بومگردی کشور
کلیه اعضاء پس از حضور در یک جلسه چند ساعته ضمن بررسی چالشها و فرصت ها اهدافی را بصورت کوتاه مدت و بلند مدت در راستای توانمند سازی اقامتگاه های بومگردی کشور بررسی نمودند. که مراتب تهیه طرح جامع بومگردی کشور با حضور صاحب نظران، بهره برداران و دست اندرکاران این حوزه در آینده نزدیک تهیه و تدوین گردد.
همچنین
طی جلسه ای که در دفتر دکتر تیموری معاونت گرانقدرگردشگری سازمان برگزار گردید.،درخواست های قانونی جامعه بومگردی کشور، به آگاهی ایشان رسید. و نکات “حرفه ای و تخصصی ” بازگوئی و مقرر شد سند “چشم انداز بومگردی کشور” با همکاری مشترک این معاونت و جامعه در کوتاه ترین زمان ، مبتنی بر توسعه پایدار گردشگری کشور تدوین گردد.
در ضمن طی نشستی که در هنگامه یکم آبانماه در سالن آمفی تئاتر میراث کشور برگزار گردید، با حضور معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دکتر مونسان و جمعی از معاونین و کارشناسان این سازمان به نمایندگی از جامعه بوم گردی کشور سید هاشم طباطبائی بر روی سن حضور یافته و موفق به دریافت سپاسنامه و لوح زرین نمایشگاه صنایع دستی گردید.
روابط عمومی
جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور
یکم آبانماهIMG-20181023-WA0005 ۹۷
https://telegram.me/joinchat/Az_bp0C5hhrm_pZgQ571Lw

پاسخ دهید