دومین جشنواره روغن کرمانشاهی توسط اقامتگاه بومگردی آرتین دینور برگزار شد

IMG_20180722_224832_937.jpg1

پاسخ دهید