اقامتگاه بومگردی دینور

معرفی منطقه دینور بخش دینور درغرب شهرستان صحنه،بین بیستون وسنقرواقع و در شمال شرقی استان کرمانشاه می باشد که شهرستان صحنه در مسیر همدان به کرمانشاه با فاصله ۶۰ کیلومتری از شهر کرمانشاه قرار دارد. روستای کرتویج علیا وکندوله تقریبا ۷۰ کیلومتر با استان کرمانشاه وتا بیستون تقریبا ۵۰ کیلومتر فاصله

[caption id="attachment_32" align="aligncenter" width="640"]روستای زیبای کندوله روستا جزء اهداف گردشگری استان می باشد روستای زیبای کندوله روستا جزء اهداف گردشگری استان می باشد [/caption]