اخبار

نخستین جلسه اعضای هیئت مدیره جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور با دکتر تیموری معاونت گردشگری کشور

بنام خداوند کار آفرین خداوند زیست بوم و زمین سی مهرماه یک هزاروسیصد و نودو هفت خورشیدی پس از یک دهه تکاپوی شبانه روزی جامعه

جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی شکل گرفت

 اولین مجمع عمومی موسسان جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور روز یکشنبه در محل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و

آثار باستانی

اقامتگاه بومگردی دینور

معرفی منطقه دینور بخش دینور درغرب شهرستان صحنه،بین بیستون وسنقرواقع و در شمال شرقی استان کرمانشاه می باشد که شهرستان صحنه در مسیر همدان به کرمانشاه